Ocena kwalifikacji Inżyniera jest sprawą ważną zarówno dla pracodawcy/zlecającego, jak i dla samego Inżyniera.Właściwy dobór osób do danego projektu oraz podział obowiązków, jest niezwykle ważny. Bardzo istotne jest również uświadomienie …

Krąży taka maksyma, że lepiej traktuje się nowego klienta niż stałego(„starego”). Operatorzy sieci komórkowych i banki są chyba dobitnym tego przykładem. Dziś wrzucę historię o tym, jak nie traktować klienta, …

Większość ludzi, zamyka swoją sieć kontaktów w kręgu najbliższych sześciu osób. Mówi się, że to jaki jesteś, określa te sześć osób – osób, które są najprawdopodobniej bardzo podobne do Ciebie.…