Dziś będzie troszkę o mojej zalecie, która czasami jest wadą – a mianowicie – mam skłonność czy odwagę do podejmowania decyzji i szybkiego wdrażania w …

Większość ludzi, zamyka swoją sieć kontaktów w kręgu najbliższych sześciu osób. Mówi się, że to jaki jesteś, określa te sześć osób – osób, które są najprawdopodobniej bardzo podobne do Ciebie.…

Możesz być najbardziej atrakcyjną osobą na świecie, mieć szmal, szybkie związki na zawołanie, mnóstwo znajomych, możesz być osobą, którą inni chcieli by być, ale jeżeli przy tym wszystkim budowanie relacji …