Niewłaściwe kosztorysowanie, błędna wycena i braki w przedmiarach, są tymi rzeczami w Życiu Inżyniera, które mogą mu przysporzyć dużo stresu w czasie wykonywania robót, …