Podatkiem dochodowym nazywamy świadczenie od osoby prawnej lub osoby fizycznej na rzecz państwa. Świadczenie to ma charakter obowiązkowy. Jego wysokość jest zależna od dochodów i …

Przedmiotem podatku od nieruchomości są nieruchomości takie jak grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawę prawną tego podatku stanowi „Ustawa o podatkach …