CELE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ

1) Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości dla ludzkich potrzeb zdrowia, …