Ocena kwalifikacji Inżyniera jest sprawą ważną zarówno dla pracodawcy/zlecającego, jak i dla samego Inżyniera.Właściwy dobór osób do danego projektu oraz podział obowiązków, jest niezwykle ważny. Bardzo istotne jest również uświadomienie …

„Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa”

Dziś będziemy rozmawiać o samotności związanej wykonywaniem zawodu Inżyniera lub jakiegokolwiek innego, którego specyfika wiąże się z dłuższą czy krótszą rozłąką od …