Odpowiednie Wynagrodzenie Inżyniera jest głównym motorem sprawczym jego działań i pochodną efektu końcowego jego pracy. Dlatego powinno ono być właściwe.

Gdy słyszę hasła w stylu …