„Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa”

Dziś będziemy rozmawiać o samotności związanej wykonywaniem zawodu Inżyniera lub jakiegokolwiek innego, którego specyfika wiąże się z dłuższą czy krótszą rozłąką od …

Na stacji życia codziennego niespodziewanie zatrzymuje się pociąg do stacji „Dzisiejsze Szczęście, Niesamowita Przyszłość”. Choć to może zmienić Twoje życie – wśród biegnącego tłumu nie zauważysz Go.

Skoro w poprzednim …