Ocena kwalifikacji Inżyniera

Ocena kwalifikacji Inżyniera jest sprawą ważną zarówno dla pracodawcy/zlecającego, jak i dla samego Inżyniera.Właściwy dobór osób do danego projektu oraz podział obowiązków, jest niezwykle ważny. Bardzo istotne jest również uświadomienie samemu sobie, które obszary Naszego fachu są do poprawy.

Poznajmy prosty wzór na wartość rynkową(kwalifikacji) osoby pracującej w dowolnym zawodzie, który jest oczywiście uproszczeniem, ale jednocześnie pokazuje pewne mechanizmy, z którymi mamy do czynienia w relacjach zawodowych:

MOJA WARTOŚĆ RYNKOWA = UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE × UMIEJĘTNOŚĆ SPRZEDANIA SIĘ × KONTAKTY

Jak widzimy, dla osoby w dowolnym zawodzie mamy trzy kryteria oceny , które najczęściej skalowane są od „jeden” do „dziesięć”. Gdzie „1” to poziom bez kwalifikacji, a „10” to poziom światowy. Do zdobycia mamy więc 1000-punktów. Dajmy tu kilka przykładów:

Uważam, że osoba, która stworzyła ten wzór, zrobiła kawał dobrej roboty, bo jak na dłoni widzisz, na jakie inne elementy trzeba zwrócić uwagę myśląc o swojej pozycji w branży/firmie lub podczas poszukiwania nowej pracy. Dzięki temu, już na początku tego postu udowadniamy, że wiedza nie jest to jedynym wskaźnikiem, który może nam zapewnić większą atrakcyjność na rynku. Oczywiście wzór ten nie dotyczy osób działających w polityce, co jest chyba zrozumiałe……..chociaż te „kontakty” i „sprzedawanie się”?…….hmm….mniejsza z tym, bo i tak mnożymy to przez „zero” w pierwszej kolumnie:)

Dobra – do rzeczy.

Gdybyśmy nie byli Inżynierami, to również moglibyśmy dokonać oceny na podstawie powyższego wzoru – ale właśnie – jesteśmy Inżynierami. Z uwagi na rolę Inżyniera w społeczeństwie, etos pracy, złożoność wymaganych kwalifikacji oraz  ze względu na – bardzo często – wąską specjalizację – muszę powyższy wzór nieco zmodyfikować. Oto co otrzymałem:

WR = UZ × US × K × 0,2(ZKiBRM) + (WS×n)

gdzie:

 • WR –  wartość rynkowa.
 • UZ – umiejętności zawodowe; ocena od „1”  do „10”, gdzie „4 lub 5”,  to poziom po studiach bez praktyki(w zależności od tego, co wyciągałeś z tych studiów), od „6-tki” masz wiedzę i umiesz świadomie planować pracę oraz zarządzać średnimi projektami/zadaniami.  „9 i 10” to poziom realizacji największych projektów w branży; oczywiście należy wziąć pod uwagę swoje „lata” w danej branży.
 • US – umiejętność sprzedania się, ocena od „1”  do „10”, gdzie „4 i 5”,  to poziom po roku pracy w sprzedaży lub roku udziału spotkaniach branżowych(rady budowy, narady projektowe, konferencje itd.), 9 i 10, to poziom „krajowy”/”światowy”, oczywiście na stanowiskach kierowniczych.
 • K – kontakty; ocena od „1”  do „10”, gdzie 4 i 5  to poziom znajomości na obszarze średniej wielkości miasta, 7 to poziom kontaktów w branży  na obszarze regionu, 8 i 9 to kontakty do najambitniejszych projektów krajowych, a 10 to poziom „europejski”/”światowy”. Przypominam! Twoja sieć kontaktów jest bardzo ważna(ten post) oraz ważny jest Twój obszar wpływu – jaki on jest?(ten post).
 • ZKiBRM – zdolności komunikowania się i budowania relacji międzyludzkich; ocena od „1”  do „6”, gdzie „3”,  to poziom pozwalający wzbudzać sympatię i utrzymywać kontakty oraz pozwalający zachować się w stresujących  sytuacjach, gdzie brak tej ostatniej umiejętności nie pozwala Ci wejść na poziom powyżej 3″. 4 to poziom, na którym świadomie komunikujesz się z osobami, posiadasz  jako takie zdolności przywódcze, masz już niezłe zdolności wpływu, a także spore pokłady empatii, umiesz się także zachować w najróżniejszych sytuacjach, na tym poziomie zaczynasz troszkę „przyciągać innych”. Na poziomie „5” dochodzą wspaniałe relacje w związkach i rodzinie(takie o jakich marzysz!), potrafisz także rozwijać umiejętności innych. „6” to poziom spotykany u najlepszych liderów i osób z dużą charyzmą. Potrafisz dobierać sobie ludzi, wzbogacasz życie innych, masz znakomite umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, potrafisz słuchać, jesteś obecny i świadomy w każdej sferze życia. Ludzie dosłownie do Ciebie lgną. Na „6-tce” Osiągasz sukces w każdej dziedzinie życia dzięki samej osobowości. O relacjach i zachowaniu w danych sytuacjach możesz czytać w wielu postach na tym blogu.
 • WS – wąska specjalizacja, za każdą wyjątkową umiejętność branżową, która jest rzadko spotykana na rynku, przyznajesz sobie 100-punktów i sumujesz. Uwaga: wąska specjalizacja to taka, która jest rzadko spotykana na poziomie województwa czy kraju.

Jak widzisz, jest do zdobycia 1200pkt. + punkty z „wąskiej specjalizacji”. Dzięki temu już wiemy, że można zdobyć więcej punktów niż osoba, która nie jest Inżynierem i korzystać może jedynie ze wzoru umieszczonego na początku tego postu. To także pokazuje, że mamy wyjątkową rolę na rynku pracy i w społeczeństwie, ale żeby ją zdobyć i utrzymać, musimy się naprawdę starać.

Wzór ten uważam za znakomity dla Inżynierów. Może pomyślisz, że niby można by było połączyć K i ZKiBRM, ale kontakty zawodowe w życiu Inżyniera często pojawiają się niezależnie od Naszych tzw. umiejętności  „miękkich”. Taka specyfika Naszego zawodu i trzeba to uwzględnić. Poza tym twoja wartość rynkowa, to nie tylko umiejętności zawodowe, to także jakość jaką wnosisz swoją osobowością, która zaczyna przejmować coraz większą rolę względem innych umiejętności(np. US) wraz z Twoim stażem w danej firmie czy branży. Chciałem też zaznaczyć, że na samym pozoranctwie daleko nie zajedziesz. ZKiBRM ma ogromne znaczenie w przypadku awansów. Podnosi także jakość Naszego życia.

Trzeba uwzględnić było WS, bo jak wiemy są dziedziny, w których ta „wąska” specjalizacja czy „unikalna” wiedza powoduje, że jesteś naprawdę „kimś”.

Żeby nie być gołosłownym, czas na ocenę mojej osoby:

 • UZ – mocna „8”, spektrum możliwych uprawnień, doświadczenie ponad 10lat, obecnie – projekty z realizacji tych „krajowych” na stanowiskach kierowniczych. Jak ukończę te zadania, to dam „9”;
 • US – daję sobie „8”(muszę to bardziej wykorzystywać!);
 • K – zdecydowana „8”;
 • ZKiBRM – „4”, ale się staram iść w „5” – ten blog także jest po to, abym mógł się dalej rozwijać;
 • WS – 200pkt(100×2); Uprawnienia Budowlane do Projektowania i Kierowania Robotami bez ograniczeń oraz realizacje w energetyce i wytwarzaniu energii.

Zatem podsumujmy InżynieraX:

8 × 8 × 8 × 0,2(4) + (200) = 609,6 pkt.

Jak widzisz wynik całkiem niezły i patrząc z perspektywy mojej branży – całkiem realistyczny.

Mam prośbę – ponieważ chciałbym, aby ten wzór miał zastosowanie dla wszystkich (nie tylko Inżynierów), to będę naprawdę wdzięczny za wszelkie sugestie dotyczące powyższego równania.

Dawajcie też w komentarzach swoje wyniki!!!!