Przedmiotem podatku od nieruchomości są nieruchomości takie jak grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawę prawną tego podatku stanowi „Ustawa o podatkach …