Złe ustawienie obiektywu w stosunku do skali odległości

ZŁE USTAWIENIE OBIEKTYWU W STOSUNKU DO SKALI ODLEGŁOŚCI.

Błąd ten występować może we wszystkich aparatach, nawet w lustrzanych. Mimo starannego ustawienia ostrości na skali obiektywu, przedmioty, na które nastawiliśmy odległość, wychodzą nieostro. Ostro natomiast wychodzą przedmioty bliższe od fotografowanych albo też dalsze.

Przyczyny tego błędu mogą być rozmaite. Przesunięcie obiektywu w jego oprawie lub gnieździe w stosunku do położenia, zgodnego z ustawieniem dokonanym w ostatnim stadium produkcji aparatu, może nastąpić w każdym aparacie. Taki sam efekt może dać wyjmowanie obiektywu z jego oprawy lub gniazda przez osoby niepowołane, nie dotyczy to aparatów o wymiennych obiektywach. Powtórne założenie obiektywu zwykle nie jest identyczne z pierwotnym i wówczas powstają drobne, ale na zdjęciu już widoczne różnice. Skala wygrawerowana na oprawie obiektywu nie będzie wówczas odpowiadać rzeczywistemu nastawieniu obiektywu.

W aparatach wyposażonych w dalmierz nawet małe rozregulowanie jego sprzężenia z obiektywem aparatu prowadzi do poważnych kłopotów z nastawianiem ostrości obrazu.

W lustrzankach jednoobiektywowych źródłem błędów będzie różnica odległości pomiędzy obiektywem i matówką a obiektywem i płaszczyzną negatywu. Wynikać to może bądź z przesunięcia matówki w jej oprawie, bądź też ze złego ustawienia lustra rzucającego obraz z obiektywu na matówkę. Każde odchylenie jego od kąta 45° prowadzi nieuchronnie do takich błędów. W lustrzankach dwuobiektywowych natomiast różnice wynikające z rozregulowania sprzężenia przesuwów obiektywu zdjęciowego i celowniczego powodują błędy w nastawianiu ostrości: na przykład, gdy obiektyw celowniczy nastawiony jest na ostro, obiektyw zdjęciowy rzuca na płaszczyznę negatywu obraz nieostry.

Wszystkie opisane rodzaje błędów mają źródło w mechanicznym naruszeniu prawidłowego ustawienia poszczególnych elementów aparatu fotograficznego w stosunku do siebie. Do usunięcia tych wad niezbędna jest interwencja mechanika precyzyjnego, który aparat wyreguluje.

Zdjęć nieostrych uratować się nie da. Trzeba zdjęcia powtórzyć nie uszkodzonym aparatem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *