NIEOSTROŚĆ OBRAZU. Objawem, jaki się tu obserwuje, jest nieostrość obrazu na całej powierzchni negatywu. Po wykonaniu powiększenia z takiego negatywu będzie obraz wyglądał jak na fotografii. Nieostre będą również inne …