BŁĘDY KOREKCJI OBIEKTYWU

Błędów tych w zasadzie nie spotykamy w nowoczesnych obiektywach, naturalnie z wyjątkiem obiektywów najtańszych „boksów”, czyli prostych aparatów skrzynkowych. Mogą one jednak wystąpić, gdy ktoś zechce do …

NIEOSTROŚĆ OBRAZU. Objawem, jaki się tu obserwuje, jest nieostrość obrazu na całej powierzchni negatywu. Po wykonaniu powiększenia z takiego negatywu będzie obraz wyglądał jak na fotografii. Nieostre będą również inne …